In deze podcast interviewt Claudette Hilde Eisma, founder van Monday. Hilde vertelt over haar succesvolle onderneming en hoe 'journallen' haar heeft geholpen tot haar zielsmissie te komen. Hilde roeide eerste tegen de stroming in en bleef vast houden aan haar hoofdelijke ambities vanuit ego. Totdat ze deze (on)bewust losliet door haar zwangerschapsverlof.

Tijdens deze verstilling en vertraging ontstond haar concept 'Slow Down Journal' en werd werkelijkheid. Dit op basis van haar eigen soul searching via journallen, coaching en zichzelf bevragen. Haar persoonlijke waardes 'vrijheid en in creatie kracht' werden haar innerlijke kompas. 

Bekijk ook haar website www.mon-day.nl